Consafe Logistics har kombinerat minskade IT-kostnader med ökade servicenivåer

It-driftschef Anders Larsson (t.v.) och It-chef Tore Dahl på Consafe Logistics huvudkontor i Lund

Consafe Logistics är Europas ledande leverantör av mjukvara för lager- och logistiklösningar. Större delen av de drygt 370 anställda finns på huvudkontoret i Lund medan resten av organisationen är utspridd på kontoren i Danmark, Norge, Polen och Holland.

Anders Larsson är it-driftschef på Consafe Logistics och han beskriver Consafe som ett bolag som helt förlitar sig på en fungerande IT.

”Vi är ju systemutvecklare och det innebär att alla våra IT-tjänster är oerhört viktiga för oss”, säger Anders. ”Här går det ofta snabbt, och då är det lite som höghastighetsnavigering i skärgården. Vi som jobbar med IT:n måste veta precis vad som befinner sig under vattenytan.”

Ronderande servicedeskupplägg

Tidigare hade Consafe Logistics tre anställda klienttekniker i verksamheten som supporterade hela företaget.

”De var väldigt duktiga, men det är klart, när vår IT-enhet är så pass liten kunde vi knappast erbjuda dessa tekniker de utvecklingsmöjligheter de förtjänade. Då var det istället rimligare för oss att köpa in det här som tjänst”, säger Anders.

Efter att tyvärr fått uppleva en hel del missnöje med den första leverantören valde Consafe Logistics att upphandla tjänsten igen, och denna gång kom de i kontakt med Saldab.

”Det är egentligen bara att beklaga att Saldab inte kom in tidigare i det här. De har väldigt duktiga säljare som har förmågan att ta ett steg tillbaka och låta saker och ting falla på plats. Men inte minst kan de leverera. Saldabs tekniker har fått en fantastisk respons från våra användare”, säger Anders.

Saldab levererar idag on-site support till hela verksamheten inom Consafe Logistics. Detta görs genom ett upplägg om tre stycken ronderande servicedesktekniker som är på plats en vecka i taget. Enligt Anders har det här fungerat över förväntan.

”Saldab har en mycket bra känsla för vilka tekniker de ska skicka ut. Det känns verkligen som att de handplockar sin personal för att sedan i nästa led handplocka dessa till uppdragen ute hos kunderna,” säger Anders.

Nära till nya kunskaper

För Anders och teamet på Consafe Logistics är det också viktigt med en IT-leverantör som inhämtar nya kunskaper och delar med sig av dem. Det är något som kräver ett tätt samarbete med nära kontaktvägar, men också att man har förtroende för sin leverantör så att det går lita på vad dem säger.

”Från Saldab har vi bara fått raka puckar. De skulle aldrig försöka sälja oss något vi inte har användning av,” säger Anders. ”Samtidigt kan vi själva inte hålla koll på all ny utveckling inom IT. Då är det väldigt värdefullt med en leverantör vi kan lyssna på och som på samma gång lyssnar på oss”.

Consafe Logistics strategi framåt är att fortsätta äga och drifta mycket av sin IT själva. Idag har de runt 200 servrar som står och snurrar. Alla nya möjligheter och tjänster utvärderar de i första hand krasst ekonomiskt.

”De senaste åren har vi minskat kostnaderna men samtidigt ökat servicenivån på ett sätt som faktiskt är rent succéartat”, avslutar Anders.