Climat80-Gruppen växer med Saldab som IT-partner

Climat80-Gruppen växer med Saldab som IT-partner

Climat80-Gruppens Ulf Andersson på huvudkontoret i Malmö

Med sina 400 anställda på åtta bolag och en omsättning som passerat en halv miljard har Climat80-Gruppen etablerat sig som en av Öresundsregionens största privatägda klimatentreprenörer. I tillväxt och utveckling har grundtanken från 30 år sedan stått sig och är fortfarande kärnan i verksamheten: att samla specialister och förenkla för kunden.

Idag erbjuder Climat80-Gruppen helhetslösningar inom allt från kyla, värme till ventilation och fastighetsservice för såväl boende-, kontors- och industrifastigheter.

Ulf Andersson är IT-ansvarig på Climat80-Gruppen och är den måste se till att alla i hela organisationen med alla dotterbolag och verksamhetsområden har rätt IT-stöd och support.

”Det är skillnad på att växa och förändras, vårt bolag har gjort bådadera och det har präglat allting från början”, berättar Ulf. ”Då är det oundvikligt med en viss eftersläpning inom IT, men idag har vi goda förutsättningar för att jobba proaktivt och använda det för att pusha verksamheten framåt. Där är vårt nära samarbete med Saldab IT en viktig pusselbit.”

Climat80-Gruppen växer med Saldab som IT-partner

För oss är Saldab samtidigt ett bollplank, en extra resurs och specialistkompetens i ett. Att ha tillgång till den här stora paletten av kunskap betyder väldigt mycket för oss.

Ulf Andersson
IT-ansvarig, Climat80-Gruppen

Mobila lösningar ger frihet till medarbetarna

Ulf berättar att en av hans utmaningar är den stora bredden av roller och arbetsrutiner inom bolaget. Med ett företag som sysslar med installationer och entreprenad följer att man alltid har många medarbetare ute på fältet. Vissa utgår helt från hemmet och är bara på kontoret när det krävs.

”Vi måste kunna nå ut med information till alla medarbetare, och de måste i sin tur kunna kommunicera med varandra över hela brädet av våra bolag. Det hade inte gått alls utan mobilitetslösningar som Citrix vilket fungerar fantastiskt bra för oss”, säger Ulf.

När det sen gäller att utrusta organisationen för ett mobilt arbetssätt försöker Ulf alltid i längsta möjliga mån möta användarnas egna önskemål om fabrikat och modeller.

”För den anställda är möjligheten att själv kunna bestämma guld värt. Vi försöker vara lyhörda och anpassa oss. Det är något jag skulle vilja säga genomsyrar hela organisationen”, säger Ulf.

Rätt leverantörer gör det möjligt

Ulf beskriver sig själv som en person som ”försöker kunna lite av allt”, och det är nog också en förutsättning om man som honom inte har en egen IT-organisation under sig. För Ulf handlar det istället om att omge sig med rätt leverantörer och hitta bra samarbeten. Relationen till Saldab IT går långt tillbaka och är något han gärna talar gott om.

”Vi har ett intensivt samarbete med Saldab IT som sträcker sig både på bredden och på djupet”, säger Ulf. ”För oss är Saldab samtidigt ett bollplank, en extra resurs och specialistkompetens i ett. Att ha tillgång till den här stora paletten av kunskap betyder väldigt mycket för oss.”

”Det märks också tydligt på Saldab att de har ett långsiktigt tänk”, tillägger Ulf. ”De har verkligen kunnat växa med sina kunder, och det kräver ett stort förtroende.”

Climat80-Gruppen kommer fortsätta växa, och för Ulf är det självklart att IT kommer vara en allt mer betydande del i denna utveckling.

”IT är inte bara ett internt stöd till verksamheten. Det är också något vi ska använda för att öka vår konkurrenskraft. En modern och ändamålsenlig IT-miljö skapar fördelar för kunderna, och det är allt vanligare att det är en fråga som dyker upp i förhandlingarna”, avslutar Ulf.

Text & foto: Viktor Silfverhjelm Hultqvist