Att baka med kärlek

När relationer är av största vikt

Den 1:a februari gick Saldab in som It-leverantör med totalansvar för Pågens servicedesk och klientplattform. Det var starten på ett samarbete som bygger på personliga relationer och stor tillit. Pågen är ett privatägt företag med femte generationen på väg in och den familjära känslan genomsyrar alla led. – För oss var det viktigt att ingå ett avtal med en lyhörd och proaktiv leverantör, som vill hjälpa Pågen att bli bättre, och som är genuint intresserade att utveckla processerna, poängterar Christina Bengtsson, IT-chef på Pågen.

Det krävs ett stort ansvar och engagemang för att arbeta i Pågens servicedesk

–Servicedeskpersonalen fungerar som ambassadörer gentemot våra kunder. Det är otroligt viktigt att våra medarbetare förstår och delar våra värderingar, så att vi bygger rätt relation från början, förklarar Christina. Pågen har därför valt att placera servicedesken mitt i kontorslandskapet på sitt huvudkontor i Malmö. Här får servicedeskpersonalen känna sig som en del av Pågens gemenskap, en viktig ingrediens för att kunna möta dess användare på bästa sätt. Kulturen sitter helt enkelt i väggarna, något som är lätt att förstå då det är ett företag med anor från 1878. Med på-platsen-support får Saldabs servicedesk även fördelen att lära känna och förstå sina användare. Gilbert Sandberg, Incident Manager på Saldab, berättar att han verkligen känner sig som en del av Pågen. Han får ofta kommentarer från användare så som; –Hej Gilbert, det är så skönt att veta att du alltid finns tillgänglig, du är som min personliga sekreterare.

Förutom arbetsstyrkan i Malmö finns Saldabs medarbetare på plats i Göteborg för att supportera bageriet där. Det var i samband med att Saldab tog över ansvaret för servicedesken som man tillsammans med Pågen valde att öka närvaron i Göteborg, något som varit väldigt uppskattat bland medarbetarna.

Vi ville ha en partner som kan följa oss i förändring och utveckling, signifikant för Pågen är att vi aldrig står still, vår partner skall kunna jobba kontinuerligt med förändringar, våra relationer måste bygga på gott samarbete.

Christina Bengtsson
IT-chef, Pågen

Värderingar

När valet av ny It-partner skulle göras berättar Christina att hon upplevde att andra leverantörer inte riktigt passade Pågen. Saldab däremot kunde matcha deras önskan om ett samarbete där lösningar kan skräddarsys utefter kundens behov. Saldabs sätt, att lägga stort fokus på kundnöjdhet och att skapa starka band stämde bra för Pågen.

Christina menar att det handlar om vilka värderingar och vilken approach man har, både mot medarbetare och kunder.

-Traditionellt sett är Pågen inte ett företag som gärna byter leverantör. Vi föredrar långa samarbeten, då ett samarbete är en stor investering i varandra. I skiftet till Saldab har hon känt sig trygg med att inleda samarbetet, i Saldab ser hon en vilja att lösa alla tänkbara utmaningar.

När Saldab tog över som IT-leverantör intygar både Christina och Gilbert att flytten gick smidigt. Saldabs personal var på plats hos Pågen en månad innan skiftet för att en så friktionsfri överlämning som möjligt skulle kunna ske.

Gilbert berättar stolt hur de jobbat hårt under sina första månader med att organisera, strukturera och effektivisera arbetsmetoderna inom servicedesken.

-Nyckeln har varit att hela tiden jobba med kommunikationen, vi har hela tiden gjort avstämningar och sett till att alla varit ombord med samma mål. Vi har en otroligt hög servicegrad, våra användare får hjälp fort. Att vi dessutom har en riktigt god relation med alla gör att våra användare alltid kan känna sig trygga i att vi kommer lösa deras problem. Vårt mål är en lösningsgrad på 90-95%. Man skall helt enkelt inte behöva bli skickad vidare. Det skall inte gå att göra någon urskillning mellan first och second line!

Framtiden

Framtiden med Saldab Pågen-samarbetet kommer att bli en spännande tid. Inom själva produktionen används IT mer och mer och det tillkommer fler nät-anslutningar. Nya arbetssätt ställer höga krav på att användarna skall kunna få samma tillgänglighet vart de än befinner sig. Efterhand som enheter differentieras ställs allt högre krav på servicedesken – inte minst i att bistå med arbetet att hålla användarna uppdaterade.

Christina tror att de största förändringarna i framtiden blir att användarna kommer använda sig av flertalet olika enheter.

-Det kommer att bli så att användare kan välja, vill jag jobba med pc, laptop, surface-platta etc. Servicedesken kommer då att behöva ha kompetens att supportera flera olika typer av enheter och system. Helt klart en utmaning som passar Saldab, Gilbert berättar;

-Vi arbetar hela tiden för att ge våra användare trygghet, förvalta det förtroende vi fått och arbeta proaktivt. Vi utvärderar ständigt vad vi kan utveckla, hur vi kan implantera nya system eller hitta ännu bättre sätt att arbeta på.

”Vi ville ha en partner som kan följa oss i förändring och utveckling, signifikant för Pågen är att vi aldrig står still, vår partner skall kunna jobba kontinuerligt med förändringar, våra relationer måste bygga på gott samarbete.”