Advenica säkrar sin e-post med Voltage SecureMail

Översikt

Advenica är en ledande europeisk leverantör av IT-säkerhet. De erbjuder avancerade lösningar och tjänster för IT-säkerhet för affärsdrivande informationsutbyte och säker digitalisering. I över 20 år har Advenica gjort det möjligt för företag och organisationer att ta digitalt ansvar genom att till tillhandahålla framtidssäkrade och hållbara lösningar.

Utmaning

Advenica arbetar i huvudsak med kunder som hanterar klassificerad och känslig information. För dessa verksamheter är det självklart högt prioriterat att säkerställa säker epostkommunikation.

”När jag började som CIO under 2016 var kryptering baserad på personliga nycklar, vilket medförde mycket administrativt stöd och teknisk kunskap”, förklarar Richard Mauritsson, CIO på Advenica. ”Det fungerar när det handlar om ett fåtal kunder. Men med ett växande företag och en större kundstock blev den administrativa bördan för besvärlig. Vi behövde en enkel och pålitlig lösning för vår säkerhetsmedvetna personal som kunde användas för alla sorts kunder.”

Advenica började leta efter en lösning som kunde möjliggöra säker e-post utan att användarna behövde särskilda kryptologiska kunskaper. Företaget vände sig till sin IT-partner Saldab som återkom till dem med fyra rekommenderade lösningar.

Två av förslagen avfärdades för att de inte gav oss den kontroll vi behövde över nyckelhanteringen. Vi tittade sen på de återstående lösningarna”, säger Mauritsson. ”Jämfört med den andra lösningen var Voltage Secure Mail mer kostnadseffektiv och tillhandahöll all den funktionalitet vi behövde.”

”SecureMail tillhandahöll en end-to-end-lösning för krypterad e-post för all vår känsliga kommunikation som en del av ett bredare morderniseringsprojekt. Det levererade stor användbarhet inom loppet av några dagar, och dessutom till en låg driftkostnad.”

RICHARD MAURITSSON
CIO, Advenica

Lösning

SecureMail är en av de bästa tillgängliga end-to-end-lösningarna för e-postkryptering för desktop, moln och mobila enheter, som är skalbart för miljontals användare, och som håller informationen säker och privat. De flesta traditionella krypteringslösningar för e-post förlitar sig på flera olika leveransmetoder vilket leder till säkerhetsbrister när meddelanden måste delas upp. Genom att använda identitetsbaserad kryptering kan säker e-post skickas till vem som helst utan att mottagaren behöver utföra något särskilt. Eftersom det inte finns några nycklar att hantera behöver SecureMail minimalt med administration eller infrastruktur.

”SecureMail tillhandahöll en end-to-end-lösning för krypterad e-post för all vår känsliga kommunikation som en del av ett bredare morderniseringsprojekt. Det levererade stor användbarhet inom loppet av några dagar, och dessutom till en låg driftkostnad.”

Advenica och Saldab implementerade SecureMail på en central server, och trots vissa initiala barnsjukdomar var hela systemet uppe, aktivt och säkert inom två veckor.

”Jag var förvånad över hur enkel vår deployment var. Jag kontrollerade loggarna och hela företaget hade flyttat över till det nya systemet”, säger Mauritsson. ”Vi rullar också ut detta till kunder och partners, så antalet användare har nu stigit till omkring 200. Totalt skickar vi varje dag hundratals e-postmeddelanden, och alla är helt säkra.”

Resultat

Advenica har nu ett säkert epostsystem som är lätt att administrera, kostnadseffektivt och driftsäkert. De kan också erbjuda SecureMail till sina egna kunder, vilket gör deras erbjudande ännu mer konkurrenskraftigt.

”Vi är ett säkerhetsföretag och detta gör det möjligt för oss att utöka de säkerhetsnivåer vi kan erbjuda, vilket ger oss en fördel i förhandlingar,” säger Mauritsson. ”Tjänsten är så bra att kunna presentera för en kund som saknar infrastrukturen och krypteringen. Det gör det väldigt enkelt för dem att läsa krypterade meddelanden utan att behöva stöd av IT-avdelningen.”

Mauritsson har också blivit imponerad av enkelheten i integrationen och administrationen. Eftersom krypteringen är automatiserad behövs det minimalt med insatser från hans sida.

”Vi gjorde några få justeringar under vår deployment, men annars har det varit en raksträcka sedan dess, vilket gör det till en sak mindre för mig att oroa mig för”, säger Mauritsson.

Nu när Advenica kan förlita sig på helt säker kommunikation kan de se fram emot nya spännande projekt.

”Vår relation med Saldab är utmärkt och jag älskar att jobba med Micro Focus eftersom de verkligen vet vad de gör och kan produkten in och ut”, avslutar Mauritsson. ”Vi kommer gärna att samarbeta med dem igen.”