Bra chefskap är när alla vinner

När knäskadorna gjorde att Emma Åstrand fick lägga handbollen på hyllan ­– efter flera år i elitserien – fann hon sig på samma gång lägligt nog klar med sin utbildning från personal- och arbetslivsprogrammet i Lund. Fem år senare sitter hon på Saldabs kontor i Malmö och berättar om varför hennes jobb som HR-chef verkligen är hennes drömyrke.

”Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt för fem år sedan, när Saldab gav mig chansen, och så känner jag fortfarande”, säger Emma.

”För mig ger det här jobbet utlopp för min personliga nyfikenhet på människor kombinerat med en professionell miljö som hela tiden präglas av utveckling och framåtanda.”

Ledarskap i världsklass

Att Emma trivs på sitt jobb går inte att ta miste på, och hon arbetar hårt för att få människor att vilja komma till Saldab och sedan tycka det är lika roligt att gå till jobbet varje morgon.

En rätt svår uppgift kan man tycka, i en bransch som dras med kompetensbrist och generationsklyftor. Men Emma har förutom all forskning som finns på området också sin egen människokännedom att luta sig mot.

”Det sägs ibland att medarbetare inte lämnar företag. De lämnar sina chefer. Så är det inte alltid, men på Saldab är vi övertygande om att relationen till närmsta chef är den enskilt viktigaste faktorn för trivsel på jobbet”, säger Emma.

Ledarskap i världsklass – det är just därför en av Saldabs visioner för cheferna på bolaget. Genom chefsforum och metodutveckling är Emma med och ser till att cheferna har de verktyg och den uppstöttning som krävs för att bygga bra relationer med medarbetarna.

”Tänk själv hur viktigt det är att känna sig sedd!”, säger Emma. ”Det är ingen raketforskning direkt, det kan handla om att ha kontinuerliga samtal och att lyssna och se de individuella behoven och drivkrafterna hos varje människa. Men givetvis har vi ganska exakta metoder också för detta, och vi vet att de fungerar.”

Medarbetarna är de bästa ambassadörerna

Är det inte rätt svåra eller i alla fall snåriga tider för dem som jobbar med HR och rekrytering inom teknikbranschen? Hög utvecklingstakt, kompetensbrist och begreppsinflation råder i en samtidigt alltmer sökordsbaserad verklighet. Att finna varandra i allt detta kräver både nya gamla och gamla metoder.

”Det är viktigt nu att verkligen kunna sätta ord på det vi kan erbjuda kandidaterna och på ett sådant sätt att det talar till dem på ett personligt plan”, säger Emma. ”Och vi måste jobba kontinuerligt med olika partners och organisationer och finnas på ett flertal olika plattformar.”

Samtidigt menar Emma att hennes kollegor på Saldab själva gör det mesta av jobbet för att attrahera ny kompetens till företaget. Det är helt enkelt lite lyxigt att vara HR-chef på Saldab.

”Våra medarbetare trivs här. Det är en kombination av kulturen, möjligheterna och engagemanget som finns här, och så de nära relationerna till cheferna. Detta är något som hörs och syns”, säger Emma.

Karriärmöjligheterna internt, både inom Saldab och moderbolaget Dustin, är sedan en viktig faktor för att också behålla den personal man lyckas attrahera.

”Vi utgår från individens mål och försöker hela tiden på bästa sätt matcha de mot våra behov och alla de möjliga karriärvägar vi kan erbjuda”, säger Emma.

Att lyssna efter olikheterna

Om något utstrålar Emma stolthet över sin arbetsplats och kollegorna omkring henne, men också för de mervärden Saldab skapar för sina kunder.

”Det här med att gå den extra milen låter ju som en gigantisk klyscha, men det gör det inte mindre sant för oss. I botten handlar det om att vilja vara hjälpsam, vi mot varandra och vi som företag mot kunderna. Sådant känns och märks”, säger Emma.

Men framför allt återkommer Emma till det här med nära relationer, att ha kort till närmsta chef och förståelse mellan avdelningarna. Att kunna vara sig själv, våga fråga om hjälp, och inte dra sig för att prata med sin chef om något.

”Vi har alltid haft ett alla behövs-tänk här som tar till vara på olikheterna mellan medarbetarna. Då måste man lyssna och ställa frågor. Hela poängen med det är att lära känna människor. Jag kan inte tänka mig något mer värdefullt på en arbetsplats.”

Text & foto: Viktor Silfverhjelm Hultqvist