Bland lagar och luckor i molnen

Intervju med Saldabs Erik Hallberg
Kontakta mig!
Saldab - Erik Hallberg

Att vara ny på Saldab är inte längre vad det en gång har varit. Företaget har vuxit kraftigt den senaste tiden med många nya ansikten på kontoret. Erik Hallberg är en av många lyckade nyrekryteringar under 2016. Som konsult inom moln och säkerhet har Erik ett brett arbetsfält, och det märks på alla de projektgrupper han är inblandad i. Det passar nog bra för en person som ”vill vara med på allt, hela tiden”.

Till Saldab kom Erik från sin tjänst som driftansvarig på Svedala kommun. En roll som får hans nuvarande jobb på Saldab att framstå som nischad.

”Det speciella med att arbeta med IT på en kommun är bredden. Det är som ett stort företag med massor av företag under sig, alla med egna unika syften och behov”, säger Erik.

”Ta skola och utbildning som exempel, där utvecklingen är snabb med ny teknik som ska testas och implementeras i lärandet, medan man i andra delar har sådant som räddningsstjänst eller vårdsystem där information- och driftsäkerhet är det centrala.”

Sin tid på kommunen gav Erik erfarenheter från en mängd olika scenarier och it-funktioner, men det är i sin nuvarande roll på Saldab han kan utveckla sin egna kompetensprofil.

”Vi jobbar med så mycket olika lösningar och då krävs det att man specialiserar sig, och det är fantastiskt roligt med ny teknik och ny kunskap. Att sedan optimera och leverera lösningarna till kunderna och se nyttan de gör på plats är en extra drivkraft”, säger Erik

Molntjänster är något som blivit söndertjatat under de senaste åren, men det finns väldigt goda skäl till varför de används och varför man pratar om dem. Och minska lär det knappast göra. Molntjänster har blivit som luft eller radiovågor – de finns överallt omkring oss. Och det är något som Erik tycker alla företag måste ha med i ekvationen.

”Ja, alla företag ska ha en molnstrategi. Det finns så många fördelar med molnet och det är så tillgängligt att man lätt glömmer tänka igenom det”, säger Erik. ”Det leder direkt till osäkerhet och risker.”

EUs dataskyddsförordning GDPR börjar gälla i maj 2018 och innehåller strikta regler för hur företag och myndigheter får hantera och lagra persondata. Erik arbetar mycket med frågor som rör lagar och regelverk och vill få kunderna att förstå hur GDPR påverkar deras verksamheter.

”GDPR innebär en helt ny syn på persondata. Det är hög tid att planera för hur man ska uppfylla de nya kraven”, säger Erik.

När det gäller säkerhet, vilket har blivit ett allt mer svåröverskådligt ämne, tycker Erik att man ska ta några steg tillbaka när man funderar på hur man säkrar sin information.

”Man måste ta ett grepp om hela kedjan. Då kan det vara meningsfullt att helt enkelt tänka back-to-basics. Vad är det man vill skydda och vem och vad är det man vill skydda det ifrån? Vilka säkerhetsnivåer uppnår man idag och vilka nivåer är det man bör upprätthålla? ”, säger Erik.

Utmaningen är att ofta att förena säkerhet med flexibilitet och för Erik ligger nyckeln till det i integrationen mellan olika säkerhetstjänster. Han pratar också gärna nätverkssegmentering ur säkerhetssynpunkt och tycker att det ofta finns mycket kvar att göra på det området.

”Företag måste bli bättre på att segmentera upp sina nätverk. Man bör bygga nätverk som separerade kammare med portar och slussar. Om det uppstår en läcka någonstans är den isolerad från resten av nätverket.”

Erik beskriver Saldab som ett företag som står öppet för förändring. Det är något som också avspeglar sig i mentaliteten hos de som arbetar på Saldab.

”Med det vi jobbar med är det viktigt att förstå och välkomna förändringar. Det är ingen bland mina kollegor som tror att man kan luta sig tillbaka och göra det man alltid har gjort. Vi måste lära oss nya saker varje dag”.