För tredje året i rad har Saldab blivit utsedd till Gasellföretag av Dagens Industri! Så här säger VD:n Daniel Marceau om utmärkelsen:

Det är oerhört glädjande att vi på Saldab blivit utnämnda till Gasellföretag för tredje året i rad. Att vi växer i den snabba takt som vi gör är ett kvitto på att vi har nöjda kunder – och nöjda kunder genererar nya kunder. I vår bransch där vi säljer och levererar tjänster och lösningar är kompetenta och engagerade medarbetare helt avgörande. Dessa gasellutnämningar är därför ytterligare ett kvitto på att vi helt enkelt lyckats rekrytera de bästa i branschen.

– Daniel Marceau, VD

 

Vad är en kriterierna för att bli ett Gasellföretag?

Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för undersökningen och samtliga kriterier har uppfyllts. En Gasell har:

• en omsättning som överstiger 10 mkr
• minst tio anställda
• minst fördubblat omsättningen från första till senaste räkenskapsåret
• ökat omsättningen varje år de senaste tre åren
• ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren
• i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
• sunda finanser

 

Saldab på 10 sekunder 

Saldab är en komplett IT-leverantör med 70 medarbetare fördelade på 5 orter i Sverige. Under verksamhetsåret 2014/2015 omsatte Saldab 110 mkr och har utsetts till Gasellföretag 3 år i rad.
Några exempel på branschsegment som Saldab verkar inom är:

– Logistik
– Privata vårdinrättningar
– Advokatbyråer
– Retail