Allting tjänstefieras och kunderna är de största vinnarna

Allting tjänstefieras och kunderna är de största vinnarna. Så beskriver Patrik Lindell den trend som inte bara berör it-branschen, utan samhället i stort. Patrik, tekniker i botten och som idag arbetar med affärsutveckling på Saldab, dröjer inte med orden. Han står dagligen i kontakt med kunder och projektteam och är den som måste hitta sätt att analysera, paketera och leverera det kunden efterfrågar.

”Det är en ömsesidig process mellan oss och kunden”, säger Patrik. ”Vi måste alltid lyssna på kunden, men ibland måste kunden lyssna på oss.”

Patrik Lindell gick från gymnasiet med ett brinnande intresse för teknik och hamnade direkt på Saldab. Det är snart 20 år sedan, och hans yrkesroll har gått igenom många skepnader, men för Patrik är det samma glädje nu som då.

”Som tekniker brann jag verkligen för tekniken och det som gav mig en bra känsla var att få se tekniken underlätta och göra kundens vardag enklare. Den känslan är fortfarande grunden i mitt arbete.”

Efter hand började Patrik jobba alltmer med projekt och lösningsförslag inom presale. Idag lägger han mesta delen av sin tid på R&D och tjänstepaketering.

”Jag är den man kommer till när man behöver en tjänst som inte finns”, säger Patrik om sin nuvarande roll.

En betydande del av jobbet är att upptäcka och positionera nya produkter på marknaden. Genom Saldabs produktråd matchas, prioriteras och utvärderas alla produkter utifrån aktuella behovsanalyser. På Saldab, där grundarna och ledningen också är tekniker i botten, är tekniken alltid spetsen på erbjudandet.

”Men idag pratar vi inte så mycket bits and bytes längre”, säger Patrik. ”Vårt fokus är att hitta produktivitet och innovationsmöjligheter hos kunderna. I slutändan handlar det om att underlätta i deras vardag. Det är det mitt uppdrag går ut på”

Ett exempel på det Patrik och hans kollegor arbetar på nu är en tjänst med namnet Business Continuity. Den handlar om att säkerställa system och rutiner för Disaster Recovery hos kunder med driftkritisk it.

”I diskussion med kunder har vi upplevt att deras uppfattning om vad de har för DR ibland skiljer sig ifrån vad de egentligen har. De kanske tror att de har den här nivån”, säger Patrik och måttar med händerna, ”men i själva verket har de den här nivån.”

Med Business Continuity går Saldab därför igenom allting från början utifrån verksamhetskraven. Stor del sker genom intervjuer med t.ex. befattningshavare och systemägare. Vad har de för syn på sin DR? Vilka policys gäller och var hittar ni dem?

”Det kan också hända att kunden har en bra DR-lösning på plats men helt saknar rutiner för vad som ska ske om ett avbrott inträffar”, säger Patrik.

I det stora hela tycker Patrik att verksamheter gärna får bli bättre på att beställa och kravställa gentemot sina leverantörer. Många besvärliga situationer hade kunnat undvikas med en bättre förståelse för deras paketering.

”Ofta handlar det om att kunden förutsätter att någonting ska ingå i det de köpt. Sedan står de där med en bristfällig leverans. På Saldab är vi noggranna med att kunden alltid vet vad de betalar för”, säger Patrik.

På frågan om vad det är med Saldab som väcker extra stolthet hos honom kommer han direkt in på sina kollegor.

”Det finns ingen här som behöver triggas av personliga vinster. Vi är en grupp människor som verkligen gör allt för våra kunder. När det uppstår problem är det viljan och lagandan som bär fram lösningen”, avslutar Patrik.