Välkommen till oss på Saldab.

Våra kunder finns främst i Sverige, men även i övriga Norden. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är att IT är driftskritiskt.

Vi arbetar brett, från analys, implementation och drift, till rådgivning inför investeringar i nya system och hur dessa bäst integreras i befintliga IT-system. Våra tjänster kan levereras från våra egna toppmoderna datacenter, men även i kundens egna datacenter eller via någon av de publika molntjänsterna.

Molntjänster.

Vi hjälper våra kunder att ta fram ett skräddarsytt paket av molntjänster som levereras från våra egna datacenter, alternativt via de publika molntjänsterna.

Läs mer.

Konsulter.

Vår konsultorganisation hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet genom att nyttja ny teknologi, men vi kan också hjälpa till att lösa tekniska utmaningar, vara projektledare eller gå in i en IT-chefsroll.

Läs mer.

Klienthantering.

Vår långa erfarenhet av IT-drift, support och produktförsörjning gör att våra kunder kan känna sig trygga med att vi levererar en modern, stabil och säker klientplattform.

Läs mer.

Senaste nytt

  • Alla
  • Evenemang
  • Jobb
  • Pressmeddelande
  • Sponsorskap
  • Tjänster
Woman hands connecting two jigsaw puzzle pieces against sunset sky.

Teknisk innesäljare Saldab expanderar och behöver nu utöka sin organisation med ytterligare en teknisk innesäljare till Malmökontoret. Saldab är ett framgångsrikt IT-företag med fokus på hosting, hybridlösningar, molntjänster och funktioner.…

Läs mer.
FOTO: Mikael Ernhake, MOOB

Sedan den första februari 2016 har Saldab fått förtroendet att agera It-leverantör med totalansvar för Pågens servicedesk och klientplattform. Ett förtroende som bygger på en ömsesidig relation av tillit, delade värderingar och kontinuerlig utveckling.

Läs mer.

Saldab expanderar och behöver nu utöka sin organisation med en servicedesktekniker till huvudkontoret i Malmö. Saldab är ett framgångsrikt IT-företag med fokus på hosting, hybridlösningar, molntjänster och funktioner. Sedan starten…

Läs mer.
Cup of coffee and laptop on wooden table. The coffee is black and you can only see part of the laptop. High angle view from directly above with copy space. Wood is old and distressed.

Saldab expanderar och behöver nu utöka sin organisation med en Incident Manager till Malmökontoret. Saldab är ett framgångsrikt IT-företag med fokus på hosting, hybridlösningar, molntjänster och funktioner. Sedan starten 2009…

Läs mer.